Peugeot podsumował rok 2012...

ZNACZĄCE FAKTY
• 1 700 000 pojazdów sprzedanych w 2012 r.
• Peugeot czwartą marką w Europie (samochody osobowe i dostawcze)
• Model 208: 221 000 sztuk sprzedanych na świecie, lider francuskiego rynku w grudniu 2012 r.
• Sprzedaż poza Europą: 44 % całkowitej sprzedaży marki
• Chiny: wzrost sprzedaży o 24 % (tendencja całego rynku: +7%)
• Udany debiut modelu 301
• Podbój wyższych segmentów rynku: sukces rodziny hybrydowych modeli wysokoprężnych HYbrid4 (19 000 przyjętych zamówień)
SYNTEZA
Przy ogólnie trudnej sytuacji na europejskim i globalnym rynku Automobiles Peugeot zakończył 2012 rok globalną sprzedażą pojazdów oraz zestawów do montażu (CKD) na poziomie 1,7 mln sztuk.
Trzy czwarte wartości spadku (-19,6 % w porównaniu z rokiem 2011) to efekt przestojów dostaw zestawów do montażu dla Iran Kodhro w pierwszej połowie roku (łącznie 313 000 sztuk), które wynikały z zaostrzenia międzynarodowych sankcji wobec Iranu.
Z drugiej strony sprzedaż gotowych pojazdów osiągnęła liczbę 1 555 000 szt., czyli spadek wyniósł zaledwie 6,1 % w porównaniu z rokiem poprzednim.
Udane debiuty: 208, seria HYbrid4 oraz 301
Peugeot utrzymał dynamiczne tempo wprowadzania nowości rynkowych – w 2012 roku miało bowiem miejsce aż pięć ważnych premier oraz kilka debiutów istniejących modeli na rynkach pozaeuropejskich.
Wiosną 2012 r. w Europie ruszyła sprzedaż produkowanego we Francji i na Słowacji modelu 208, który w drugiej połowie roku zaliczył również debiut na rynkach pozaeuropejskich. W 2013 roku zaplanowano rozpoczęcie sprzedaży tego modelu w Rosji oraz jego przemysłową i handlową premierę w Brazylii.
W grudniu 2012 roku model 208 został liderem francuskiego rynku samochodów osobowych. Jeżeli chodzi o pozostałe kraje europejskie – według danych do końca listopada – plasował się na czele segmentu B w Holandii i Portugalii, a w Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Norwegii oraz Słowenii był w jego ścisłej czołówce.
Do końca 2012 roku ten wielokrotnie nagradzany (m.in. w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Irlandii i Włoszech) spadkobierca legendarnej serii „2” oraz finalista konkursu Car Of The Year 2013 znalazł uznanie w oczach 221 tysięcy nabywców.
W tym samym okresie zebrano niemal 19 tysięcy zamówień na pojazdy z hybrydową, wysokoprężną technologią napędową HYbrid4, która zadebiutowała w 2012 roku w modelu 3008 HYbrid4, a następnie w modelach 508 RXH oraz 508 HYbrid4. Dzięki temu w grudniu 2012 roku wersje z napędem HYbrid4 stanowiły w Europie 14 % wszystkich zamówień modelu 3008 oraz 20 % zamówień modelu 508.
Montowany w hiszpańskim Vigo Peugeot 301 – przystępny cenowo sedan o nadwoziu mierzącym 4,44 metra – powstał z myślą o klientach z rynków wschodzących, którzy kupują swój pierwszy nowy samochód. Model zanotował bardzo udany debiut na pierwszych rynkach sprzedaży (Turcja, kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Algieria…).
W 2013 roku 301 wejdzie do sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim, na Bliskim Wschodzie oraz częściowo w Afryce i Ameryce Łacińskiej, a pod koniec roku w Chinach, gdzie ruszy również jego produkcja. Przewidywana całkowita wielkość sprzedaży na wszystkich rynkach w roku 2014 to 150 000 sztuk.
Podbój wyższych segmentów rynku: 1 na 5 pojazdów marki Peugeot to model „premium”
W 2012 roku globalna sprzedaż modeli premium wyniosła 279 tys. sztuk, co oznacza jedną piątą wszystkich wyprodukowanych przez Peugeot pojazdów.
Sprzedaż Peugeot 508, po uwzględnieniu wersji z napędem HYbrid4, wyniosła 121 tys. sztuk, a model ten cieszył się szczególną popularnością na Starym Kontynencie i w Chinach. 3008 oraz 3008 HYbrid4 znalazły łącznie 109 tys. nabywców, a na oferowanego od wiosny 2012 roku SUVa 4008 zdecydowało się 9 tys. klientów. Ponadto, nowych właścicieli znalazło 11 tys. sztuk sportowego coupé RCZ.
Peugeot w Europie (WE + EFTA + Chorwacja):
Przy wolumenie sprzedaży na poziomie 955 tys. nowo zarejestrowanych samochodów osobowych i dostawczych, oznaczającym spadek o 12,6 % w porównaniu z rokiem 2011, na kurczącym się rynku europejskim (-8,6 %), Peugeot zanotował udział w rynku wynoszący 6,8 % (7,1 % w roku 2011) i utrzymał wypracowaną w 2010 roku czwartą pozycję wśród producentów.
Mniejszy niż w 2011 roku udział Peugeot w rynku europejskim należy przypisać w głównej mierze słabszemu pierwszemu półroczu (-0,6 p.p.). Jednak w drugiej połowie roku udało się zachować stabilny współczynnik penetracji rynku (6,7 %).
W segmencie samochodów osobowych (797 tys. zarejestrowanych nowych pojazdów, -13 %), dzięki bardzo udanemu debiutowi modelu 208, umocnieniu pozycji rynkowej 508 oraz zadowalającym rezultatom sprzedaży 3008, Peugeot zakończył rok 2012 z 6,3-procentowym udziałem w rynku (6,7 % w 2011 roku). Spadek ten jest wynikiem przewidywanych, nieznacznie gorszych wyników sprzedaży modeli 206+, 207 oraz 308.
W segmencie pojazdów dostawczych (158 tys. zarejestrowanych nowych pojazdów) Peugeot zanotował niższy spadek niż cały rynek, zwiększając tym samym swój udział do 10,7 % (10,4 % w 2011 roku) i zajmując w Europie czwarte miejsce w rankingu marek (szósta lokata w 2011 roku).
Europa Zachodnia (18 krajów)
Na zachodnioeuropejskim rynku samochodów osobowych i dostawczych, który skurczył się o 8,7 %, Peugeot zanotował sprzedaż 906 tys. nowych pojazdów, co odpowiada udziałowi w rynku na poziomie 6,9 % (7,2 % w roku 2011).
Wyniki marki pogorszyły się za sprawą programów oszczędnościowych wdrożonych na kluczowych dla firmy rynkach francuskim oraz południowoeuropejskim (Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia).
We Francji, gdzie rynek samochodów osobowych i dostawczych skurczył się o 13,3 % w porównaniu z rokiem 2011, Peugeot poradził sobie najlepiej ze wszystkich rodzimych marek, sprzedając 369 136 sztuk i notując udział rynkowy na poziomie 16,2%.
Dzięki wprowadzeniu w lipcu do oferty kompletnej gamy nowych silników benzynowych dla 208, w drugiej połowie roku udało się utrzymać wysoką dynamikę sprzedaży tego modelu. Trio modeli 206+, 207+ oraz 208 osiągnęło łącznie udział w rynku na poziomie 6,9 %, dzięki czemu Peugeot został w 2012 roku liderem segmentu B.
Wśród kompaktowych pojazdów klasy MPV oraz rodzinnych sedanów (segmenty C i D) modele firmy Peugeot miały dobrą passę. 3008 oraz 5008 pozostają liderami swoich segmentów, mając łącznie 3,5-procentowy udział w rynku. I wreszcie model 508 z rozszerzoną o dwie wersje hybrydowe ofertą utrzymuje czołową lokatę w swoim segmencie, z udziałem w rynku równym 1,4 % oraz wielkością sprzedaży bliską 26 tysięcy (25 950 sztuk).
W Wielkiej Brytanii, czyli na jedynym dużym europejskim rynku o tendencji wzrostowej, Peugeot poprawił swoje wyniki sprzedaży (121 tys.) oraz udział w rynku (5,3 % wobec 5,2 % w 2011 roku), co przypisać należy w szczególności sukcesowi modeli 107, 208, 508 oraz samochodów dostawczych.
We Włoszech, gdzie rynek skurczył się o 21 %, Peugeot (79 tys. nowo zarejestrowanych pojazdów) zwiększył swój udział w rynku do 5,2 % wobec 4,8 % w roku ubiegłym, przesuwając się tym samym o dwie lokaty w górę w rankingu marek (z 7. na 5. miejsce). Sukces ten trzeba przypisać udanemu debiutowi modelu 208 oraz dobrym wynikom sprzedaży 508.
W Hiszpanii Peugeot zajmuje obecnie drugą lokatę (trzecie miejsce w 2011 roku) ze sprzedażą 68 tys. pojazdów i ma stały udział w rynku na poziomie 8,7 %.
W Niemczech Peugeot zanotował sprzedaż 82 tys. pojazdów (-13 %), a jego udział w rynku wyniósł 2,5 %.
Peugeot umocnił się również na podium pod względem liczby nowo zarejestrowanych samochodów osobowych i dostawczych w Belgii i Luksemburgu, Holandii, Portugalii oraz Danii.
Europa Środkowo-Wschodnia
Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zanotowano globalny spadek o 7,7 %, Peugeot w 2012 roku odnotował 49 tys. nowo zarejestrowanych pojazdów oraz udział w rynku na poziomie 5,4 % (5,5 % w 2011 roku). Należy jednak zauważyć, iż wskaźnik penetracji rynku wzrósł między innymi w Słowenii (10 %), Chorwacji (9,3 %) oraz Polsce (5,12 %), która jest najważniejszym rynkiem regionu.
Umiędzynarodowienie: wysoki wzrost w Chinach, Argentynie i Algierii
Rok 2013 przyniesie wiele wydarzeń istotnych dla międzynarodowego rozwoju Peugeot – wzrost znaczenia modelu 208, pierwsze pełne 12 miesięcy rynkowej obecności sedana 301 oraz ogólnoświatową premierę miejskiego crossovera 2008. Będzie to kontynuacja ofensywy produktowej z roku 2012, pełnego sukcesów marki na rynkach rozwijających się.
Na największym rynku motoryzacyjnym świata, czyli w Chinach, sprzedaż produktów marki Peugeot wzrosła o 24,4 %, czyli niemal cztery razy więcej, niż u większości konkurentów. Wynik handlowy na tym rynku to 216 tys. sztuk, co odpowiada udziałowi na poziomie 1,7 % (1,4 % w 2011 roku). To nowy rekord marki, zarówno pod względem wielkości sprzedaży, jak i penetracji rynku.
Rezultat ten przypisać należy sukcesowi całej gamy Peugeot w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem trzech nowych modeli, których produkcja i sprzedaż ruszyła w Państwie Środka w ostatnich trzech latach (408, 508 oraz 308 sedan). Wyniki te dają marce Peugeot na tamtejszym rynku trzecie miejsce pod względem dynamiki wzrostu.
W Ameryce Łacińskiej w 2012 roku Peugeot sprzedał 174 tys. pojazdów, osiągając, w zależności od rynku, bardzo odmienne wyniki. W Argentynie i Chile marka odnotowała wzrost sprzedaży, na rynku meksykańskim nieznaczny spadek, a w Brazylii uzyskała wyniki typowe dla rocznego okresu przejściowego, związanego z przygotowaniami do uruchomienia produkcji modelu 208 w zakładach w Porto Real oraz rozpoczęciem jego sprzedaży wiosną 2013 roku.
Warte podkreślenia są w szczególności wyniki uzyskane w Argentynie, gdzie zanotowano 81 tys. nowo zarejestrowanych pojazdów marki Peugeot, co przełożyło się na wzrost o 8,5 % i to na rynku, który nieznacznie się kurczy. Udział w firmy wyniósł tam 10 % (+0,9 p.p.).
W Afryce Północno-Zachodniej (kraje Maghrebu) Peugeot poprawił swoje wyniki handlowe. Na rynku marokańskim marka zanotowała wzrost sprzedaży o 5,5% (jest tam liderem wśród marek zagranicznych), a w Tunezji o 1,8 % (również lider rynku).
Jednak najbardziej wyróżniającą się gospodarką w regionie jest obecnie Algieria. Na drugim co do wielkości afrykańskim rynku, który w 2012 roku zanotował wzrost o 45 %, sprzedaż produktów marki Peugeot skoczyła o 95 %, do poziomu 65 tys. sztuk, co przełożyło się na udział w rynku na poziomie 14,5 % (+3,5 p.p. w porównaniu z 2011). Dane te plasują markę Peugeot na drugim miejscu na rynku.
W 2012 roku Peugeot kontynuował politykę globalnej ekspansji, zwiększając wielkość sprzedaży gotowych pojazdów poza Europą z 33% (550 tys.) całkowitej sprzedaży w roku ubiegłym, do 39% (608 tys.).
Biorąc pod uwagę całkowitą sprzedaż Peugeot na świecie (pojazdów gotowych i zestawów do montażu – CKD), wynik zrealizowany na rynkach pozaeuropejskich stanowił 44% jej wolumenu.

Popularne posty